Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 25 2017

RadicalAdultsLickGodheadStyle
8153 5b6c 350
Reposted frompeper peper viatoniewszystko toniewszystko
RadicalAdultsLickGodheadStyle
7628 845e 350
Reposted fromnyaako nyaako viatoniewszystko toniewszystko
RadicalAdultsLickGodheadStyle
RadicalAdultsLickGodheadStyle
3639 b046 350
4792 4db2 350

m. świetlicki / drobna zmiana

RadicalAdultsLickGodheadStyle
6709 7c4a 350
Reposted fromidiod idiod viamempra mempra
RadicalAdultsLickGodheadStyle
3930 dfa9 350
Reposted fromgrzegorzvii grzegorzvii viamempra mempra
RadicalAdultsLickGodheadStyle
Wstałam o siódmej rano
i jest już siódma wieczorem,
książkę niedoczytaną
z trudem do ręki biorę.
Stron mi zostało niewiele,
lecz chyba czytać nie będę,
przede mną, jak na apelu
stanęło długim rzędem...

Dwanaście skulonych i drobnych
godzin z życia kobiety,
tak bardzo do siebie podobnych,
straszliwie podobnych, niestety.

Ta pierwsza, półsenna,
co zaspać się boi,
ta druga, kuchenna,
co chleb rano kroi,
ta trzecia, spóźniona,
co mlekiem się parzy,
ta czwarta, zmęczona,
o snu chwilce marzy,
piąta, co wzdycha:
"Pół czarnej zaparzcie",
stanęło przede mną
dwanaście, dwanaście...

Dwanaście zgonionych, zdyszanych
godzin z życia kobiety,
podobnych do siebie, siostrzanych,
straszliwie siostrzanych, niestety.

Ta szósta, ta szósta,
tak długa, tak nudna,
ze zmarszczką przy ustach
ta siódma, ta siódma
i jeszcze ta ósma,
dziewiąta, dziesiąta,
co goni po sklepach,
po domu się krząta,
i ta jedenasta
z dwunastą, co sobie
po cichu powtarza:
"Jak ja się wyrobię?"...
— Wojciech Młynarski, "Dwanaście godzin z życia kobiety"
Reposted fromcudoku cudoku viakaktu kaktu
RadicalAdultsLickGodheadStyle
RadicalAdultsLickGodheadStyle
6986 474a 350
Reposted fromlujek lujek viamempra mempra
RadicalAdultsLickGodheadStyle
7127 add8 350
Reposted fromlunainforest lunainforest viamempra mempra
RadicalAdultsLickGodheadStyle
7741 5486 350
Reposted fromtfu tfu viamempra mempra
RadicalAdultsLickGodheadStyle
7526 57ba 350
Reposted fromnyaako nyaako viamempra mempra
RadicalAdultsLickGodheadStyle
7461 d0fa 350
Reposted fromnyaako nyaako viamempra mempra
8665 6287 350
Reposted fromkatiestkid katiestkid viakaktu kaktu
RadicalAdultsLickGodheadStyle
Reposted fromedwes edwes viamempra mempra
6168 ed12

Bed Pounce

Reposted fromcat-gifs cat-gifs viamempra mempra
8340 340c 350
Reposted fromZombiebride Zombiebride viakaktu kaktu
3283 5ecf 350
Reposted fromGroddjuret Groddjuret viamempra mempra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...