Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 12 2017

RadicalAdultsLickGodheadStyle
RadicalAdultsLickGodheadStyle
RadicalAdultsLickGodheadStyle
4645 cdc8 350
space jam
Reposted fromnazarena nazarena viahands0me hands0me
RadicalAdultsLickGodheadStyle
RadicalAdultsLickGodheadStyle
0773 3c3d 350
Reposted frommsofall msofall viahey-jude hey-jude
RadicalAdultsLickGodheadStyle
4315 5ec4 350
Reposted frommisterpeter misterpeter via3u3a 3u3a
RadicalAdultsLickGodheadStyle
5710 50cd 350
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes via3u3a 3u3a
9666 621c 350

Barcelona, Spain

Reposted frombaboooshka baboooshka via3u3a 3u3a
5303 f3c4 350
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss via3u3a 3u3a
1700 14e2 350
Reposted fromidiod idiod via3u3a 3u3a
RadicalAdultsLickGodheadStyle
0001 f3ab 350
Reposted fromtulipanowa tulipanowa via3u3a 3u3a
4033 18c5 350

bookshelfporn:

Stony Island Arts Bank, Chicago. 

Image: Tom Harris © Hedrich Blessing. Courtesy of Rebuild Foundation.

Reposted fromfleursdemal fleursdemal via3u3a 3u3a
7814 868c 350
Reposted fromfleursdemal fleursdemal via3u3a 3u3a
7811 9ca2 350
Reposted fromfleursdemal fleursdemal via3u3a 3u3a
7379 0460 350
Reposted frompersistentplutonium persistentplutonium via3u3a 3u3a
0194 a4ad 350
Reposted fromreckon reckon viatoniewszystko toniewszystko
RadicalAdultsLickGodheadStyle
4296 9f04 350
Reposted fromoopsiak oopsiak viatoniewszystko toniewszystko
RadicalAdultsLickGodheadStyle
To, co ty widzisz, nikt inny nie widzi. Choćby widział dużo więcej.
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromjestemaga jestemaga viasoulwax soulwax
RadicalAdultsLickGodheadStyle

List Osieckiej do Hłaski

Mazury 21 VI 57.

Marku najmilszy!

Tu są Mazury, więc wielkie niebo, jezioro spokojne jak pies. Oczywiście dobry, łagodny pies.

Siedzę na brzegu starej studni, obok gdacze smutna jakaś kura, a ja chcę Ci powiedzieć parę rzeczy ważnych.

Nie wiem czy dobrze to pamiętasz. Zadzwoniłeś do mnie parę dni temu i powtarzałeś "jestem wrak"! I mówiłeś, że nic nie napiszesz

I wołałeś "Nie licz na mnie".

Marek, posłuchaj mnie uważnie.

Tu nie chodzi o to, żebym ja na Ciebie liczyła. Chodzi o to, żebyś Ty na mnie liczył Żebyś wiedział, żebyś zawsze wiedział, że masz na świecie człowieka, do którego w każdy dzień, w każdym stanie i o każdej godzinie możesz przyjść...

Bo nie przeraża mnie to, że mówisz o sobie złe słowa. Nawet wtedy, kiedy dzwonisz późno wieczorem i powtarzasz ,"jestem wrak". Bo to nieprawda.

Marek, masz w sobie to najpiękniejsze, co może mieć człowiek - prawdę. Nie chcesz być taki jak świat, w którym żyjesz. Jesteś najodważniejszy z naszego pokolenia, bo widzisz prawdę nawet tam, gdzie to bardzo boli.

Jesteś bardzo piękny i bardzo wiele wart.

Dlatego bzdurą są te złe słowa, które o sobie mówisz. I bzdurą jest to, czego się boisz, że już nie będziesz pisać Nie zrezygnujesz z prawdy, więc będziesz pisał. Także najlepiej w naszym pokoleniu. Chyba, że przestaniesz się buntować Ale to Ci nie grozi, wiem o tym. Kończę ten trudny list.

Do widzenia, kochany 

Twoja Agnieszka
Reposted fromperla perla viasober sober
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl